Byggautomasjon har bare blitt viktigere og viktigere med årene. Det er et stort fokus for alle som skal bygge nytt eller rehabilitere bygg. Hva er byggautomasjon ? Jo, det handler om styring og kontroll av alle de tekniske anleggene i et bygg. Dette kan være ting som f.eks. lys, varme, ventilasjon, solavskjerming og kjøling. For å styre alt dette så har vi heldigvis smarte enheter som ordner alt automatisk. Vi i iTB Byggautomasjon AS sørger for at alt virker som det skal.

Nå leverer vi et SD toppsystem av typen DGLux5

ITB Byggautomasjon AS kan nå levere SD/Toppsystem av typen DGLux5 som er et fullstendig HTML5 basert system med visualisering i 3D.

DGLux5 kan kjøre på en rekke plattformer som Raspberry PI til Windows Server.

DGLux5 har meget intuitivt og lettforståelig bruker grensesnitt med et genialt verktøy som gjør at man kan spole tilbake anleggene den tid man måtte definere.

Vi kan også kombinere DGLux5 med Citect Facilities for prosjekter med størrelse og høye krav spesifikasjoner.