Citect Facillities 2016 med BIM integrasjon

Prosjektering i 3D-visualisering er på full fart inn i mange bransjer, og vi har bare sett begynnelsen. Store deler av verdens bygg og anleggsnæring har begynt å standardisere tegnings underlaget på det åpne formatet BIM.

Dette åpner opp for å utvikle flere kommunikasjons grensesnitt mellom BIM-modellen og andre systemer. Dette gir muligheter til arbeidsflyt, visualisering og ikke minst besparelser gjennom byggets levetid- Frem til i dag har vi sett BIM stort sett bare i planleggings og byggefasen. BOMOCM vil bidra til å verdi øke byggets BIM modell gjennom hele byggets levetid,

De største fordelene er:

  • Gjenbruk av byggets BIM modell direkte i Citect. Man slipper og tegne.
  • Kobling av byggets BIM objekter og Citect tag gjøres automatisert og raskt.
  • Virkelighetstro visualisering med enkel betjening i 3D, eller 2D om man ønsnker det.
  • Styring av BIM objekter fra Citect som f.eks. farge, blinking, kameravinkel, hva skal vise osv.
  • Hente informasjon fra BIM objekter til bruk i Citect.
  • Kunne gå fra BIM objekt til tag i Citect, samt fra Citect tag direkte til BIM objekt.
  • Minimalisere muligheten for feil da byggets BIM modell benyttes og BIM objekter og tag kobles automatisert.

BIMOCM – Optical – Control – Management