Pågående prosjekter

 • Scandinaviegaarden – Levering av sentralt SD anlegg for eiendoms portefølje.
 • Smedgata – Integrering av 1 stk luftbehandlingaggregat til tidligere levert SD anlegg plassert i Kronprinsens gate.
 • Nansenparken Barnehage – Levering av automatikk styring av varme/Kjøleanlegg, KNX romkontroll, SD anlegg, Parkerings system og ITB rolle.
 • Prinsdalsbråten Barnehage – ITB Koordinator for hovedentreprenør ihht. NS3935
 • Munch Brygge – Automatikk og SD anlegg for styring av varme/kjøleanlegg, integrasjon av luftbehandlings aggregater/Nettanalysator/Solcelle system via databus og ca. 50 stk. signaler for teknisk bygnings drift.
 • Vega Scene – Automatikk og SD anlegg for styring av varme/kjøleanlegg, integrasjon av luftbehandlings aggregater system via BACNet/IP, Integrasjon av 50 stk. energimålere og ca. 30 stk. signaler for teknisk bygnings drift.
 • Uranienborg Flerbrukshall – Total leverandør av automatikk for varmanlegg, luftbehandling og romkontroll (KNX) med integrasjon mot eksisterende SD anlegg.
 • Skullerudbakken BHG – ITB Koordinator.
 • Eiksmarka Senter – Automatikk for varmeanlegg mm.
 • Røa Torg – Automatikk/SD for varme/kjøleanlegg og luftbehandling.
 • Østensjøveien 16 – Automatikk/SD for varme/kjøleanlegg og luftbehandling.
 • Hindu Tempel – Automatikk for varmeanlegg.
 • Gustav Vigelandsvei 24 – Automatikk/SD for varmeanlegg mm.
 • Vega Scene – ITB Koordinator for byggherre.
 • Skur 29 – Automatikk for varmeanlegg, integrasjon av luftbehandling og romkontroll og SD anlegg.
 • Karl Johans gate 14 – Automatikk for varme/kjøleanlegg og integrasjon av luftbehandling og romkontroll.
 • Sjølystplass 4 – Scandic Hotell – Automatikk for romkontroll, varmeanlegg, kjøleanlegg og byggteknisk.
 • Campus Ås – Automatikk for pumpestasjon.
 • Nordregate 20-22 – Automatikk for varmeanlegg og SD anlegg med integrasjon av luftbehandling.
 • Jessheim Park – Automatikk for varmeanlegg og SD anlegg med integrasjon av luftbehandling.
 • Kurud Gård – Automatikk for varmeanlegg.
 • Kværnedammen – Automatikk for varmeanlegg.
 • Kilden Barnehage – PLS for konvertering av Modbus til BACNet for varmepumpe.
 • Karl Johansgate 33 – Automatikk for energisentral, romkontroll og SD anlegg.
 • Stadionskvartalet BT 03 – Automatikk for varmeanlegg.
 • Schenker Alnabru – Automatikk for romkontroll.
 • Prestegaten Trafostasjon – Automatikk for styring av avtrekksvifte.
 • Tingstad – Automatikk for varmeanlegg.
 • Megaflis Vestby – Automatikk og SD for varmeanlegg.
 • Team Verksted – Automatikk for varmeanlegg.
 • Sponhoggveien 2 – Automatikk.
 • Grefsen Base – Diverse automatikk for styring.
 • Stovner idrettshall – Automatikk og SD for luftbehandling, varmeanlegg og romkontroll.

Ferdigstilte prosjekter

 • Moncler – Automatikk for romkontroll.
 • Nedre Storgate 19 – ITB Koordinator for hovedentreprenør ihht. NS3935
 • Lehmannsbrygge – Automatikk og SD anlegg
 • Fjordállen 16 – Automatikk for rom kontroll.
 • Sjølystplass 2 – Automatikk for romkontroll.
 • Leman Utleie – Automatikk for varmeanlegg.
 • Holmenhagen – Automatikk for varmeanlegg.
 • Trekanten Varmesentral – Automatikk for Energisentral.
 • Østensjøveien 43 – Automatikk for romkontroll.
 • WABA Fugleåsen – Automatikk for varmeanlegg.
 • Berg Skole Ny flerbrukshall – Total leverandør av automatikk for varmanlegg, luftbehandling og romkontroll (KNX) med integrasjon mot tidligere levert SD anlegg.
 • Båstad Barnehage – Automatikk for varmeanlegg og romkontroll.
 • Trandum Mottaksenter – Automatikk for varmeanlegg.
 • Sjølystplass 2 – Automatikk for romkontroll.
 • Casnor SP2 – Automatikk for romkontroll.
 • Lovisenberg Diakonale sykehus – Automatikk for styring av operasjons rom.
 • Kongsveien 30 – 3 parts kontroll av automatikk/SD levert av andre.
 • Jessheim Hageby – Levering av automatikk for varmeanlegg.
 • Losjeplassen – Levering av automatikk for varmeanlegg.
 • Voldsløkka Isbane – Automatikk for prosesskjøling og varmeanlegg.
 • Østre Akervei 264 – Automatikk for luftbehandling.
 • Gillhusveien 7a – Automatikk for varmeanlegg.
 • Biltema Brennemoen – Automatikk for varmeanlegg.
 • Nedre Torggate 14 – Automatikk for varmeanlegg.
 • NKS Helsehus – ITB Koordinator.
 • Fossum Barnehage – ITB Koordinator for hovedentreprenør ihht. NS3935
 • Hønefoss Kirke – Levering av automatikk styring av varmeanlegg, luftbehandling og romkontroll.
 • Asker TEK – Automatikk for kjøleanlegg.
 • Thermica Namron Vestby – Automatikk for varmeanlegg-
 • Spar Prestfoss – Automatikk for luftbehandling.
 • Stadions Kvartalet – Automatikk for varmeanlegg.
 • Nedre Slottsgate 13-15 – Levering av automatikk styring av varmeanlegg, kjøleanlegg, romkontroll og SD anlegg.
 • Bergodden – Automatikk for styring av fancoils i privat hytte.
 • Coop Innlandsporten – Automatikk for styring av varme/kjøleanlegg og ca. 20 stk. signaler for teknisk bygnings drift.
 • Burger King Innlandsporten  – Automatikk for styring av varme/kjøleanlegg og luftbehandling.
 • Nordstrand Ungdomsskole – leveranse av automatikk for styring av avtrekks system for laboratorie skap tilhørende naturfags rom.
 • XXL Nordkisa – Styring av avtrekksvifte
 • Drammensveien 130c – Leveranse av nye rom kontroller med touch/fargeskjerm.
 • Karl Johans gate 8 – Automatikk for varmeanlegg.
 • Kristian IV gate 13- Utskifting av automatikk for luftbehandling, romkontroll og integrasjon av kjølemaskin.
 • Kristian IV gate 15 – Utskifting av automatikk for luftbehandling og romkontroll.
 • MRC Kokksund – Levering av automatikk styring av varme/kjøleanlegg, luftbehandling (Fuktstyring av spesialrom), romkontroll og SD anlegg.
 • Yessheim – Levering av automatikk styring av kjøleanlegg.
 • Brennaveien – Levering av automatikk styring av varmeanlegg, visualisering av luftbehandling og SD anlegg.
 • Ausen Industrier – Levering av automatikk for varmeanlegg.
 • Berg Skole – Leveranse supplerende instrumentering, overvåkning, automatikk for varmeanlegg/avtrekksvifter og BACNet integrasjon.
 • Fuglesang – Levering av automatikk for kjøle/Varmeanlegg, SD anlegg, Romkontroll og byggtekniske signaler.
 • Gamle Ringeriksvei 36 – Levering av automatikk for varmeanlegg, Kjøleanlegg, integrering av aggregater, byggtekniske signaler og SD anlegg.
 • Beck Maskin – Levering av automatikk for varmeanlegg.
 • Universitetet i Oslo – Levering av automatikk for 7 stk. isvannsanlegg og fordelings tavle for 22 stk. ultra frysere med alarmering.
 • TGI Fridays Klingenberg – Rehabilitering av automatikk for luftbehandling.
 • DNB Røa – Rehabilitering av automatikk for luftbehandling.
 • Korsvollbanen – Levering av automatikk tele fri banevarme montert i container.
 • Ullevål Sykehus R22 Bygg 4 – Leveranse automatikk for kjøleanlegg.
 • Durudveien 33 – Leveranse automatikk for varmeanlegg og luftbehandling.
 • Minister Didtlefsvei 23 – Tale for styring av avtrekksvifter
 • Sandakerveien 72 – Levering av automatikk styring av varme og ventilasjon av garasje.
 • Vestparken – Levering av automatikk styring av gulvvarmekurs
 • McDonalds, Furuset – Levering av automatikk for luftbehandling.
 • Rolf Wickstrømsvei 15 – Levering av automatikk for kjøleanlegg, SD anlegg, Romkontroll og byggtekniske signaler.
 • Gamle Hovsetervei 3 – Levering av automatikk for varmeanlegg, 50 rom soner, integrering av aggregater, byggtekniske signaler og SD anlegg.
 • Fengsel på Østlandet – Levering av automatikk for rom kontroll og kjøleanlegg.
 • Noroff, Oslo – Levering av automatikk, tavler og felt komponenter for rom kontroll med VAV/Varme/kjøl og lys styring via DALI. SD anlegg med integrering av 1 stk. luftbehandlings aggregat og rom kontroll systemet.
 • Tegleverkstomta Barnehage – Leveranse av automatikk for varmeanlegg, BACNet integrasjon rom soner fra KNX og varmeanlegg – ITB rollen.
 • Henrik Ibsensgate 53 – Levering av frittstående romregulatorer.
 • Bekkestua senter, Trinn 1 – Leveranse av automatikk for styring av varmekabler til tappevanns ledninger i garasje.
 • Waldemar Thranesgate 5 – Leveranse av underfordeling for avtrekksvifter.
 • Prestmoen, Kløfta – Leveranse automatikk for varmeanlegg og rom kontroll.
 • Eidsvoll Ungdomsenhet – Leveranse automatikk for rom kontroll og solavskjerming.
 • Eccentric Music – Levering av automatikk for styring av 3 stk. kjølemaskiner.
 • Kabelgata 39 – Oppgradering automatikk og felt komponenter for 3 stk. luftbehandlings aggregater og 1 stk. kjøleanlegg.
 • Lambertseter Skole – Levering av automatikk for 1 stk. luftbehandlings aggregat og 2 stk. rom soner med BACNet integrering til undervisningsbygg sitt sentrale toppsystem.
 • Berghagen – Leveranse automatikk for varmeanlegg.
 • Lovisenberg Sykehus – Leveranse berørings paneler i 2 stk. nye Operasjons stuer for bruker betjening av luftbehandling, tak lys, OP lampe/Søyle og visualisering av diverse alarmer fra gass og elektro systemer. Integrasjoner via BACNet fra annen leverandør.
 • Munkedamsveien 62, Portnerbolig – Leveranse supplerende instrumentering og automatikk for varmeanlegg samt SD integrasjon.
 • Bygdøy Allè 4 – Leveranse automatikk for luftbehandling, varme/kjøleanlegg og SD anlegg med integrasjon av rom soner fra Swegon Wise.
 • Scandic Hotell, Sandefjord – Leveranse supplerende instrumentering og automatikk for varmeanlegg.
 • Strømsveien 266 – Levering av ny automatikk i eksisterende tavler og feltkomponenter for 2 stk. luftbehandlings aggregater og 1 stk. isvannsanlegg.
 • Storgata 15, McDonalds, Hovedkontor – Levering av GSM tillgang til 3 stk. Swegon Gold luftbehandlings aggregater.
 • Solheim Terrasse – Leveranse automatikk varmeanlegg.
 • Tjuvholmen ONS leilighet – Leveranse av energimåler og EOS system.
 • Bekkestua Senter – Leveranse av energi og mengdemålere.
 • Kirkegata 17 – Leveranse av ClearSCADA SD anlegg med integrasjoner fra eksisterende og nye systemer.
 • Landingeveien Barnehage – Leveranse av automatikk for varmeanlegg og KNX konvertering til BACNet.
 • Tjuvholmen Hus 75, Næring – Leveranse av romkontroll system.
 • Dråpen – Leveranse av automatikk for varmeanlegg.
 • Nordre Jarlsberg Brygge – Leveranse av automatikk for varmeanlegg.
 • Nydalsveien 12 – Leveranse av EOS system for leiligheter.
 • Munkedamsveien 62 – Leveranse av automatikk for varme/kjøleanlegg, SD anlegg fra ClearSCADA (5000 punkter) med BACNet integrasjon av 250 rom soner via Swegon superwise, Integrasjon av 6 stk. luftbehandlings aggregater og ca. 100 byggtekniske punkter via KNX.
 • Sommerfrydveien 24 – Leveranse av automatikk for varmeanlegg.
 • Grønland T-Bane – Rehab. av automatikk for luftbehandling.
 • Jernbanetorget T-Bane – Leveranse av automatikk for luftbehandling.
 • Kronprinsensgate 3 – Leveranse av automatikk for kjøleanlegg, SD anlegg fra ClearSCADA (500 punkter) med BACNet integrasjon av 18 rom soner via Swegon superwise, Integrasjon av 2 stk. luftbehandlings aggregater og ca. 10 byggtekniske punkter via KNX.
 • Vestparken – Leveranse av automatikk for garasje ventilasjon.
 • McDonalds, Majorstuen – Leveranse av automatikk for luftbehandling.
 • McDonalds, Foksrød – Leveranse av automatikk for luftbehandling.
 • McDonalds, Alnabru – Leveranse av automatikk for luftbehandling.
 • McDonalds, Grorud – Leveranse av automatikk for luftbehandling.
 • Scandic Hotell, Tjøme-Leveranse av automatikk for luftbehandling.
 • Sofienberg Skole – Leveranse av automatikk for luftbehandling og romkontroll system for 18 soner. BACNet integrasjon til UBF sitt SD anlegg.
 • Skippergata 26 – Leveranse av automatikk for luftbehandling.
 • Dråpen – Leveranse av automatikk for varmeanlegg.
 • Hellerudveien 69 – Leveranse av automatikk for varmeanlegg.
 • Abildsø Skole – Leveranse av automatikk for varmeanlegg.
 • Scandic Hotell, Sandefjord – Leveranse av automatikk for varmeanlegg og instrumentering av eksisterende luftbehandling.
 • Bjørndal Skole – Leveranse av automatikk for luftbehandling.
 • Landsnes Hage – Leveranse av automatikk for varmeanlegg.