itb tjenester som vi tilbyr

ITB tjenester – økonomisk gevinst for byggherrer og næringsbygg

Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner (ITB) er automatiseringstjenester som sentral styring og kontroll av varme, lys og andre elementer som påvirker funksjonaliteten og inneklima i bygget. Ved hjelp av denne typen ITB tjenester er det fort mulig å spare 10-20 % av driftskostnader for et bygg.

I dag utgjør tekniske anlegg mellom 35-45 % av verdien i et moderne bygg. De kompliserte systemene kan overse tekniske anlegg, samt andre elementer som overvåkning, sikkerhet, adgangskontroll, heis, parkeringsanlegg, energi og vannmåling med mer.

Implementering av ITB sørger for fremtidsrettede bygg som er effektive, fleksible og har godt integrerte tekniske anlegg. I tillegg kan denne typen installasjoner styres, reguleres og overvåkes fra et sentralt system.

Det er viktig å fokusere på ITB allerede i planleggingfasen. Slik vil byggeier få en bedre og mer gjennomtenkt kravspesifikasjon, og det er mulig å unngå for mange dyre endringer senere. ITB Byggautomasjon kan bidra med planlegging og prosjektering av byggautomasjon for nybygg. Vi gir råd om hvilke installasjoner som passer ditt prosjekt, tegner opp systemskjema, og kan ellers bistå med utarbeidelse av underlag, samt installasjon. Ved installasjon av byggautomasjon kan vi bistå med SD anlegg og opplæring i bruk av disse.

Vi leverer våre tjenestene til bygg i hele Norge.

Kontakt ITB Byggautomasjon AS for mer informasjon om ITB-tjenester.