prosjekter

Prosjektering – Nybygg og Rehab

ITB Byggautomasjon AS er en spesialisert leverandør av komplette byggautomasjonsløsninger for styring, regulering og overvåkning av alle typer bygg. Vår spesialitet er totale prosjektleveranser med høy grad av kompleksitet og integrasjoner av avanserte systemer. Vi leverer produkter fra store anerkjente leverandører og fokuserer på kvalitet, fleksibilitet og åpenhet.

Prosjektering av nybygg

Vi kan bistå eiere av private bygninger, offentlige bygg eller næringsbygg, enten det gjelder planlegging og prosjektering av tiltak for nybygg eller ved rehabilitering av eldre bygg. Ved prosjektering av byggautomasjon for nybygg kan vi bistå med råd angående hvilke installasjoner som er aktuelle for bygningsmassen, tegne opp systemskjema, og bistå med utarbeidelsen av komplette underlag. Videre vil vi kunne være behjelpelige med installasjon.

Rehabilitering av byggautomasjon

Når det gjelder rehabilitering er det store midler å spare. Ved å tilrettelegge for varierende bruk av det tekniske anlegget i løpet av døgnet vil man kunne se store besparelser på strømregningen. Slik rehabilitering gir også muligheter for å måle hvor mye man sparer før og etter endringene er gjort.

Vi leverer prosjektering til bygg i hele Norge, og tilbyr også serviceavtaler om ønskelig. I slike tilfeller vil vi sette opp en årsavtale med sjekkpunkter og levere en rapport til bedriften som foreslår eventuelle utbedringer ved behov.

Kontakt ITB Byggautomasjon AS for mer informasjon om prosjektering av byggautomasjon.