Serviceavtaler for byggautomasjon

Serviceavtaler for byggautomasjon (ITB)

Moderne næringsbygg satt opp de siste årene tar gjerne i bruk avanserte tekniske installasjoner. Dette gir muligheter for at ulike komponenter som brannvarslere, temperaturmålere og andre monitorer kan kommunisere med en eller flere sentrale driftskontrollere.

Disse monitorene er i tillegg til å være koblet opp mot en sentral driftskontroll også koblet opp fysisk mot tekniske installasjoner. Dette kan være teknisk anlegg som brannvarslere, slukkningsanlegg og direkte varsling til brannvesen. Det er også mulig å koble til temperaturmålere, fuktighetsmålere og andre overvåkingsinstrumenter for overvåking av byggets miljø. Dette kan bidra til en mer effektiv daglig drift av bygget, og være svært energibesparende.

Vi tilbyr serviceavtaler på slikt anlegg slik at både byggherrer og leietakere kan bli fornøyde med investeringen i moderne bygg. Under service vil vi tilse at server har god funksjonalitet og høyest mulig oppetid. Her vil rydding og vedlikehold i programvare og anleggsspesifikke data, som punktdata og logger – gjennomgås. Vi vil også utføre en kontroll av systemoppsett og maskinvare. Det er viktig at kunden forstår systemet, og våre serviceavtaler kan omfatte kompetanseheving og repetisjon av informasjon som vedrører bruk av anlegg, tavler og annet utstyr.

Vi leverer tjenestene våre i hele Norge.

Kontakt ITB Byggautomasjon AS for mer informasjon om våre serviceavtaler for byggautomasjon.