Tredjepartskontroll for byggautomasjon

Tredjepartskontroll

ITB Byggautomasjon (ITBBA) planlegger og etablerer et test- og evalueringsprogram for å sikre at krav til utstyret og arbeidet er utført i henhold til kontrakten. Vi sørger for at kvalitet alltid er sikret med tredjepartskontroll.

Følgende tekster skal normalt gjennomføres i produksjonsfasen:

ITBBA sin funksjonskontroll, med tilhørende samtester
Sluttest, med utprøving etter installasjon og funksjonskontroll (SAT)

Under en FAT skal man forsikre seg om at det tekniske anlegget fungerer etter de spesifikasjoner som er ønsket av kunden før anlegget leveres. En fabrikktest utføres etter en testprotokoll og avtalte testspesifikasjoner.

En SAT vil så utføres sammen med eventuelle leverandør og funksjonsansvarlig for systemet etter installasjon. Her vil det legges vekt på om systemet kommuniserer med andre nødvendige systemer, samt at det oppfyller alle kundens spesifikasjoner. Testen bør forankres i byggherrens fremdriftsplan slik at det er mulig for alle parter å planlegge deltakelse.

Som et minimum inngår følgende punkter som en del av SAT:

  • Komplett kontroll av alle systemer
  • Kontroll av spesifikasjonskrav
  • Skilting og merking av komponenter

Etter testen er utført vil det utarbeides en rapport som:

  • Identifiserer avvik
  • Årsak til avvik fra kravene
  • Hvilke foranstaltninger som treffes til oppretting av de mangler og feil som ligger til grunn for ny test
  • Hvor og når ny test kan finne sted

Vi har god erfaring på området og påtar oss gjerne oppdrag innen fabrikks- og funksjonstesting.

Vi leverer tjenestene våre i hele Norge.

Kontakt ITB Byggautomasjon AS for mer informasjon om tredjeparts kontroll.